Karta kredytowa a debetowa

Przy umiejętnym używaniu karta kredytowa zapewnia stały i natychmiastowy dostęp do darmowego kredytu. To jej największa przewaga nad kartą debetową, która pozwala korzystać tylko z prywatnych środków jej posiadacza.

Karta kredytowa i debetowa to na pozór identyczne instrumenty płatnicze. W praktyce, choć mogą wyglądać tak samo, różnią się mechanizmem działania.

Dług bez odsetek

Ta pierwsza ma charakter produktu kredytowego – umożliwia zadłużanie się, czyli korzystanie z pieniędzy banku. Najbardziej przydaje się w sytuacji nieplanowanych wydatków. Nie trzeba wtedy spełniać żadnych formalności, by otrzymać kredyt, bo środki są dostępne natychmiast, w każdej chwili.

W dodatku kredyt ten może być zupełnie darmowy. Musimy tylko zwrócić wykorzystane środki w określonym w umowie karty terminie. W polskich realiach rynkowych okres bezodsetkowy trwa ok. 55 dni, licząc od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego. Później od niespłaconej na czas kwoty bank nalicza odsetki ustawowe, czyli obecnie max 10 proc. w skali roku.

Co to jest okres bezodsetkowy ?

Najprościej to okres, w którym możemy korzystać z pieniędzy banku bez dodatkowego oprocentowania. Należy rozbić to na dwa etapy.

Pierwszy z nich to okres rozliczeniowy. Jest to czas (zwykle 30 dni) w którym korzystamy z pieniędzy, płacimy kartą kredytową za zakupy itp.

Drugi okres to okres spłaty zadłużenia (tzw. grace period) liczony od daty wyciągu z kwotą zadłużenia, zwykle kilkanaście dni. Jeśli nie spłacimy zadłużenia w tym terminie, bank naliczy nam karne odsetki.

Raz w miesiącu bank przesyła nam wyciąg ze stanem zadłużenia, które musimy spłacić. Do każdej karty kredytowej bank przypisuje numer konta na który trzeba przelać pieniądze na spłatę zadłużenia.

Zaletą niektórych kredytówek są również programy premiowe (zwrot części wydatków) i zniżkowe. Ponadto te bardziej prestiżowe plastiki dają dostęp do specjalnych usług.

Otrzymanie karty kredytowej uzależnione jest od pozytywnej oceny naszej zdolności kredytowej, jakiej dokonuje wystawca (bank). Wiąże się to z koniecznością przedstawienia dokumentów potwierdzających źródło i wysokość stałych dochodów.

Natomiast karta debetowa jest sprzężona z rachunkiem bieżącym. W założeniach umożliwia wykonywanie płatności tylko do wysokości zgromadzonych na tym koncie środków (chyba że korzysta się z usługi zwanej debetem w koncie). Jeśli więc w danym momencie na ROR-ze mamy 500 zł, to tylko tyle możemy wydać debetówką.

Uwaga na wypłaty z bankomatów

Druga istotna różnica między kartą kredytową i debetową dotyczy sposobu korzystania z pieniędzy. Co prawda oba instrumenty umożliwiają wypłatę gotówki z bankomatów, to w założeniach karta kredytowa powinna służyć jedynie do płatności bezgotówkowych. W jej przypadku operacje gotówkowe należy traktować jako absolutną ostateczność. Dlaczego?

W razie podjęcia gotówki od wypłaconej kwoty bank naliczy odsetki już z chwilą powstania zadłużenia. Przy wypłatach z bankomatu reguła darmowego kredytu nie obowiązuje.

Opłaty inne niż odsetki

Mimo że karta kredytowa oferuje okres bezodsetkowy, nie musi być produktem zupełnie darmowym. Za jej wydanie i obsługę bank może naliczać opłaty – w cyklu miesięcznym lub rocznym. Może to zrobić nawet wtedy, gdy w ogóle nie używamy tego plastiku i nie korzystamy z przyznanego limitu.

Część instytucji zwolni nas z daniny, jeśli wykażemy się określoną aktywnością. W praktyce chodzi o wykonanie kartą płatności na określoną kwotę, np. 500 zł miesięcznie.

Większość banków każe sobie również płacić za przelewy z rachunku karty kredytowej. Nie musimy bowiem fizycznie jej używać, bo skorzystać z dostępnego na niej limitu.

Podziel się

Go to top