Lokaty rentierskie

Wiele osób chciałoby zostać rentierem, być bogatym, nie musieć pracować i żyć z odsetek. 

W założeniu lokata rentierska jest przeznaczona właśnie dla takich ludzi. Pozwala na uzyskanie dodatkowego dochodu wypłacanego przez bank.

Odsetki nie są wypłacane na koniec okresu ulokowania oszczędności a są wypłacane regularnie (np. co miesiąc, kwartał itp.).

Lokata rentierska ma sens w przypadku oszczędzania długoterminowego.

Zwykle oprocentowanie takich lokat jest nieco wyższe niż lokat standardowych ale kwota minimalna jest wysoka dlatego nie każdy na taką lokatę może sobie pozwolić.

Podziel się

Go to top