Sprężarki to narzędzia, z jakimi spotykamy się dosyć nieraz. Są obecne w wielu zakładach przemysłowych, oraz… W dowolnym, zwyczajnym domu! Wentylator, chłodziarka lub odkurzacz. To tylko drobne przykłady. Koronnym zadaniem przeciętnej sprężarki jest intensyfikowanie ciśnienia gazów. Czasem oczekiwany jest efekt wymuszenia przepływu medium. Mamy prawo również bez skrępowania zmienić temperaturę oraz gęstość wskazanego czynnika. Jakim sposobem widać, sprężarka jest sprzętem zdolnym do przekształcania jednej formy energii w drugą. Na wlocie do zbiornika panuje ciśnienie niższe od atmosferycznego.

Nazywamy je ciśnieniem ssawnym. Wybrane medium pozostaje zassane, a następnie sprężone. Dzięki ciśnieniu tłocznemu, gaz wydostaje się na zewnątrz machiny. Ciśnienie na wylocie może mieć o dużo większą wartość, aniżeli atmosferyczne. Odmiennie medium nie uwolni się ze zbiornika. Niezwykle istotnym detalem każdej sprężarki jest układ chłodzący. Sprężaniu gazów akompaniują duże straty energii w postaci ciepła.

Wskutek tego niezbędna jest obecność chłodnicy. W przeciwnym wypadku, dojdzie do przegrzania machiny, a nawet jej zniszczenia! Obowiązkiem sprężarki jest zwiększenie ciśnienia wyznaczonego gazu. Taki rezultat nazywamy sprężaniem – tu niezbędne są akcesoria rodzaju kompresory śrubowe. Gazy mają swobodną budowę molekularną. Dlatego tak łatwo zmienić ich kształt oraz objętość. Wymaga to niemniej jednak obszernych nakładów energii. Stosuje się do celu pracę mechaniczną. Gaz pozostaje sprężony w szczelnym, zamkniętym zbiorniku.

Tudzież wyeksploatowana do tego energia przekształca się w ciepło. Stąd obowiązkowa obecność chłodnicy. Bez dobrego systemu chłodzenia, sprężarka nadzwyczaj ekspresowo uległaby uszkodzeniu. Do wnętrza maszyny gaz pozostaje zassany. Tuż przy wlocie panuje ciśnienie ssawne, trochę niższe od atmosferycznego.

Natomiast ciśnienie przy wyjściu ze zbiornika jest bardzo wysokie. To właśnie dzięki temu czynnik jest ekspresowo przetłaczany na zewnątrz. Oprócz zmiany ciśnienia, praca sprężarki powoduje parę innych efektów. Następuje zmiana gęstości oraz temperatury czynnika. Cząsteczki gazu zostają bardzo stłoczone. Natomiast za pomocą chłodnicy monitorujemy uwalniane ciepło. Możliwe jest również wymuszenie przepływu medium. Nawet domowy wentylator wzmaga ruch powietrza w wyznaczonym kierunku.

🧾 ARTYKUŁ SPONSOROWANY

+ Nie ma żadnych komentarzy

Dodaj swój